ARTICLE DE PRESSE

ARTICLES JOURNAUX

STARTEC STATION ST20100-SPANISH


Personalizar las prendas de ropa es una de las tareas más gratificantes que pueden realizarse, ya que por un lado se consiguen diseños exclusiv... Personalizar las prendas de ropa es una de las tareas más gratificantes que pueden realizarse, ya que por un lado se consiguen diseños exclusivos y por otro la satisfacción de lucir modelos que armonizan a la perfección con nuestro gusto personal

ARTICLES JOURNAUX

ESTACIÓ SOLDADORA 30W DUAL


ESTO ES UN ARTICULO DE PRENSA GRATUITO. NO ES UN PRODUCTO El soldador és sovint la nostra eina més usada i per aquesta raó la qual ens passa més distreta per la seva obviedad, perquè el seu ús és tan constant i habitual que la converteix en rutinària. Això ens ocorre en el millor d´ell, no falla de tant en tant requereix el canvi de la punta i poc més . La diferència entre una eina que passa desapercebuda i una que es revela massa evident pot ser per tant la qualitat i quan aquesta eina és tan imprescindible i inportante com el soldador, li elecció en la compra és determinant . La selecció del soldador ha de realitzar-se segons l´ús al que serà destinat i evidentment el pressupost disponible. Fins a fa poc si el pressupost era ajustat la majoria ens acontentàvem amb un soldador portàtil enchufable directament a 230 v . . En el present article analitzem un d´aquests productes que rarament conjuguen un preu assequible i unes prestacions professionals, un exemple del que ha de ser una eina de la qual

ARTICLES JOURNAUX

STARTEC STATION ST20100


Empleado desde tiempos inmemoriales por nuestros antepasados para realizar dibujos i escrituras sobre madera y pieles de animales, el pirograbado o grabado a... Empleado desde tiempos inmemoriales por nuestros antepasados para realizar dibujos i escrituras sobre madera y pieles de animales, el pirograbado o grabado a fuego es una técnica sencilla de conocer, como la mayoría, pero que requiere práctica para llegar a dominar. El calor quema la superficie, dejando manchas más o menos oscuras según el grado de temperatura, pudiendose plasmar así auténticas obras de arte

ARTICLES JOURNAUX

PIRAGRABADOR(1º PART)


ESTO ES UN ARTICULO DE PRENSA GRATUITO. NO ES UN PRODUCTO La Pirografia o Pirograbador, també coneguda menjo Woodburning, és un art mil·lenari que consisteix en la decoració o el marcat de la fusta mitjançant l´aplicació d´eines metàl·liques la punta de les quals es troba incandescente . Pirograbado és una paraula composta derivada del grec, Pyros=foc, Graphos = gravar, marcar. Antigament s´utilitzaven llargues eines, bàsicament de ferro , que s´escalfaven directament al foc o les brases. Aquestes llargues eines tenien els mànecs protegits amb fusta i/o draps, perquè el artitsta grabador pogués sostenir-les mentre gravava amb la mà sense cremar-se. A més de la incomoditat del mètode, l´artista precisava de gran habilitat, doncs l´eina es refredava ràpidament en contacte amb la fusta, pel que contínuament era necessari recalentarla.

ARTICLES JOURNAUX

PIROGRABADOR(2º PART)


ESTO ES UN ARTICULO DE PRENSA GRATUITO. NO ES UN PRODUCTO La Pirografia o Pirograbador, també coneguda menjo Woodburning, és un art mil·lenari que consisteix en la decoració o el marcat de la fusta mitjançant l´aplicació d´eines metàl·liques la punta de les quals es troba incandescente . Pirograbado és una paraula composta derivada del grec, Pyros=foc, Graphos = gravar, marcar. Antigament s´utilitzaven llargues eines, bàsicament de ferro , que s´escalfaven directament al foc o les brases. Aquestes llargues eines tenien els mànecs protegits amb fusta i/o draps, perquè el artitsta grabador pogués sostenir-les mentre gravava amb la mà sense cremar-se. A més de la incomoditat del mètode, l´artista precisava de gran habilitat, doncs l´eina es refredava ràpidament en contacte amb la fusta, pel que contínuament era necessari recalentarla.

ARTICLES JOURNAUX

PIROGRABADOR(3º PART)


ESTO ES UN ARTICULO DE PRENSA GRATUITO. NO ES UN PRODUCTO La Pirografia o Pirograbador, també coneguda menjo Woodburning, és un art mil·lenari que consisteix en la decoració o el marcat de la fusta mitjançant l´aplicació d´eines metàl·liques la punta de les quals es troba incandescente . Pirograbado és una paraula composta derivada del grec, Pyros=foc, Graphos = gravar, marcar. Antigament s´utilitzaven llargues eines, bàsicament de ferro , que s´escalfaven directament al foc o les brases. Aquestes llargues eines tenien els mànecs protegits amb fusta i/o draps, perquè el artitsta grabador pogués sostenir-les mentre gravava amb la mà sense cremar-se. A més de la incomoditat del mètode, l´artista precisava de gran habilitat, doncs l´eina es refredava ràpidament en contacte amb la fusta, pel que contínuament era necessari recalentarla.